MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

    1. TARAFLAR

    A.‘ALICI’ (Sözleşmede bundan sonra ‘ALICI’ olarak anılacaktır)

    B.‘SATICI’ (Sözleşmede bundan sonra ‘SATICI’ olarak anılacaktır)

 

Ticaret Ünvanı: Nilgün Dış Ticaret Anonim Şirketi (firmasına ait ICON SILK markası)

Adresi: Altınova Mahallesi, Buttim İş Merkezi E Blok, 1572, 16100, Osmangazi, Bursa.

ALICI ve SATICI ayrı ayrı ‘TARAF’ ve birlikte ‘TARAFLAR’ olarak anılacaktır.

E-mail: [email protected]

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI ' ya ait https://iconsilk.com.tr/ elektronik ticaret İnternet Sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformları üzerinden

sipariş talebinde bulunduğu ve ön bilgilendirme formu ve ayrıca işbu sözleşmenin 2. maddesinde nitelik ve şartları açıkça belirtilen ürünlerin alım/satımına ilişkin tarafların

hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2 ALICI işbu Sözleşme ’yi İnternet Sitesinde onayladıktan sonra, sipariş verdiği ürünlerin bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

2.3. Listelenen ve İnternet Sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan

edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.4. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü

altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Nilgün Dış Ticaret Anonim Şirketi (firmasına ait ICON SILK markası)

Adres: Altınova Mahallesi, Buttim İş Merkezi E Blok, 1572, 16100, Osmangazi, Bursa

Telefon: +90 (224) 211 46 48

 

  ALICI BİLGİLERİ

  Teslim Edilecek Kişi :        ____________________________

  Şahıslarda T.C. Kimlik No ____________________________

  Teslimat Adresi :                ____________________________

  Telefon numarası                ____________________________

  E-posta                               _____________________________

  Kargo Ücreti                       _____________________________TL

  Alınan Ürün/Ürünler           _____________________________ adet

                                               _____________________________ adet

 Toplam Satış Bedeli               _____________________________ TL

 Ödeme Şekli                           _____________________________

                                                       Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFTsi)

2.5. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatları İnternet Sitesinde gösterilmektedir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI, https://iconsilk.com.tr/ elektronik ticaret İnternet Sitesinde ve/veya diğer online satış platformlarında yer alan, işbu sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödemeler ve ödeme şekli, ürünün teslimatı, cayma ve iade hakkı ile başvurabileceği yasal yollar ve başvurma şekline ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı ve SATICI tarafından, işbu sözleşmeden önce, kalıcı veri saklayıcısı ile gönderilen ön bilgilendirme formunu okuyup anladığını ve kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onayladığını beyan eder.

3.2. ALICI, işbu sözleşmenin ifasından önce ve sırasında vermiş olduğu tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, vermiş olduğu iletişim bilgilerinin SATICI tarafından kendisine bildirimde bulunmak için kullanılacağını, iletişim bilgilerinde oluşan değişiklikleri yazılı olarak SATICI’yı bildirme yükümlülüğü bulunduğunu aksi halde SATICI 'nın oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.3. ALICI, kendisi ile birlikte ürünü teslim alacak veya ürünü birlikte kullanacağı kişilere ilişkin verdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde oluşan/oluşacak zarar ve kayıplardan SATICI 'nın hiçbir hal ve şartta sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI' nın satın almış olduğu ürüne ilişkin SATICI tarafından kendisine yapılan uyarı ve bildirimleri ürünü birlikte kullanacağı kişi/kişilere ilettiği kabul edilir.

3.4. SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri sağlam, eksiksiz, verilen sipariş ile aynı niteliklere sahip ALICI’ya teslim etmekle yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşme ile satın aldığı ürün/ürünlerin kendisine teslimi sırasında ürünün sipariş verdiği ürün ile aynı ve/veya kusurlu olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğüne sahiptir. ALICI tarafından, kendisine teslim edilen ürünün yanlış veya kusurlu olduğu tespit edilirse bu hususta derhal SATICI ' ya yazılı bilgi verilmeli ve söz konusu ürün, ambalajı açılmamış şekilde, en geç teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde iade edilmelidir. Aksi halde, sözleşme konusu ürünün ALICI ve/veya ürünü teslim alan kişi tarafından hasarsız ve tam olarak teslim aldığı kabul edilir.

3.5. ALICI tarafından sipariş verilen ürün/ürünler, işbu sözleşmenin kurulmasından itibaren 45 (kırkbeş) iş gününü geçmemek kaydı ile ön bilgilendirme formu ve sipariş ekranında belirtilen süre içinde ALICI'ya teslim edilir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin, mücbir sebepler (savaş, olağanüstü hal, doğal afetler vb), nakliye/kargo firmasından veya SATICI’nın müdahale edemeyeceği 3. kişi ve kurumlardan kaynaklanan sebeplerle 45 (kırkbeş) iş günü içinde teslim edilememesi halinde SATICI sorumlu tutulamaz. Ancak işbu halde ALICI ' nın siparişini ücretsiz iptal veya imkansızlığın ortadan kalkmasından sonra ürünün teslimini talep hakkı bulunmaktadır. ALICI' nın iptal hakkını kullanması halinde, yazılı iptal bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

3.6. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimi SATICI tarafından ALICI'ya teslim edilir. 

3.7. Ambalajı açılmış ürünlerin, sağlık ve hijyen sebepleri ile hiçbir şekilde iadesi kabul edilmez.

3.8. Sözleşme konusu ürünün garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

3.9. SATICI, https://iconsilk.com.tr/ elektronik ticaret İnternet Sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan mevcut ürün ve ürün içerikleri ile kullanım koşulları ve diğer bilgilerde her türlü değişiklik ve güncellemeyi istediği an yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ve güncellemeler, https://iconsilk.com.tr/ elektronik ticaret İnternet Sitesinde ve diğer online satış platformlarında yayımlandığı anda yürürlüğe girer. SATICI, değişiklik ve güncelleme yapmasından ve/veya teknik sebepler veya yer sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle yapamamasından doğabilecek sipariş ya da ödeme hatalarından  dolayı hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

3.10. SATICI, https://iconsilk.com.tr/ elektronik ticaret İnternet Sitesinden direkt ya da dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı (link) verebilir. SATICI, linki verilen sayfalardaki bilgi ya da hizmetlerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bağlantılara ilişkin hiçbir taahhüt ya da tavsiyede bulunmamaktadır. Bu linklerin kullanımından doğacak zararlardan hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmediği gibi, uygun görmediği linklere erişimi kesme hakkını saklı tutar.

4. ÖDEME

4.1. ALICI, işbu sözleşmeyi onaylamadan önce, sözleşme konusu ürüne ilişkin birim fiyat, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ek ödeme ve vergiler, kargo ücreti ve diğer tüm ödemeler konusunda bilgilendirildiğini işbu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul eder.

4.2. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ile satın aldığı ürüne ilişkin ödeme ile ek ödeme ve vergileri ve varsa kargo ücretini, https://iconsilk.com.tr/ elektronik ticaret İnternet Sitesi ve bağlı tüm interaktif uygulamaları ve/veya diğer online satış platformlarında açıkça belirtilen ve SATICI tarafından kendisine sunulan ön bilgilendirme formunda bildirildiği şekil ve şartlarda yapmak zorundadır. ALICI' nın ödeme ve ödemeye ilişkin tüm yükümlülükleri kendisine aittir. ALICI, işbu sözleşmeye konu ürün/sipariş dışında kalan tüm ürün ve hizmet alımlarının işbu sözleşme kapsamı dışında olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. SATICI, https://iconsilk.com.tr/ elektronik ticaret İnternet Sitesinde ve diğer online satış platformlarında yer alan fiyatlandırmalarda, yer sağlayıcıdan kaynaklanan hatalar dahil olmak üzere herhangi bir sebepten doğan eksik ya da yanlış fiyatlandırmaları düzeltme/değiştirme hakkını saklı tutar.

4.4. SATICI, işbu sözleşme bedelini bağlı bulunan bayi, acente ve diğer satış birimleri adına tahsil eder. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ile SATICI tarafından sözleşme bedelinin satış yapan bayi, acente veya diğer satış birimleri adına SATICI tarafından tahsil edilmesini kabul eder. İşbu halde, sözleşme bedeline ilişkin fatura, satış yapan bayi, acente ya da diğer satış birimleri tarafından ALICI'ya gönderilir.

4.5. ALICI, sözleşme konusu ürünün ödemesini işbu sözleşmenin kurulması esnasında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ile yapmak zorundadır.

4.6. ALICI'nın kredi kartı/banka kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde ürün bedeli, işbu sözleşmenin onaylanmasından sonra, ALICI tarafından bildirilen kredi kartı/banka kartı bilgileri kullanılarak SATICI tarafından tahsil edilir. Ödemenin belirtilen kredi kartı/banka kartından tahsil edildiğine ilişkin ALICI'ya bilgilendirme gönderilir.ALICI tarafından kredi kartı/banka kartı bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi, banka ve finans kuruluşlarından kaynaklanan problemler ve/veya ALICI ile banka/finans kuruluşları arasındaki ihtilaf sebebi ile ödemenin tahsil edilememesi halinde sipariş kabul edilmez ve işbu sözleşme taraflar arasında hüküm ifade etmez.

4.7. ALICI' nın, kredi kartı/banka kartı ile ödeme seçeneklerini kullanması halinde, ödeme için kullandığı kredi kartı/banka kartı bilgilerinin eksik ya da hatalı olması, başkasının bilgileri kullanılarak oluşturulan kredi kartı/banka kartının kullanılması, kartın başkasına ait olması ve/veya kredi kartı/banka kartının çalıntı olması hallerinde doğacak uyuşmazlık, zarar ve cezalardan SATICI hiçbir hal ve şartta sorumluluk kabul etmez.

5. CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak paketi/ambalajı açılmış, kullanılmış ve/veya ambalajı açılmamış dahi olsa hasar görmüş ürünler hiçbir şekilde iade alınmaz ve bu durumda ALICI'nın cayma talebi reddedilir. 

5.2. ALICI, cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin bildirimi 0 (538) 310 73 85 numaralı telefonu arayarak oluşturacağı kayıt ile oluşturabilir.

5.3. Cayma hakkı kullanılan ürün/ürünler, SATICI tarafından ALICI'nın teslimat yapılan adresinden iade alınır.

5.4. SATICI, ALICI tarafından yapılan cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde iade edilen ürün/ürünlerin bedelini iade etmekle yükümlüdür. SATICI tarafından yapılacak iadeler, ALICI tarafından yapılan ödeme aracına uygun olarak yapılacaktır. SATICI,  yapılan iadenin ALICI'ya ulaştırılması sırasında, ALICI tarafından kullanılan ödeme aracı, ödeme kuruluşları ve/veya bankalar tarafından uygulanan ek ücret, kesinti, taksitlendirme ve vadelere ilişkin uygulamalardan ve ALICI ile söz konusu ödeme kuruluşları arasında doğacak  ihtilaflardan hiçbir hal ve şartta  sorumluluk kabul etmez.

6. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

6.1. ALICI tarafından kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul edilen bu sözleşmeye ilişkin ve bu sözleşme ile satın alınan ürüne ilişkin tüm talep ve yazışmalar tarafların bildirmiş olduğu       e-mail adresleri üzerinden yapılacaktır. SATICI tarafından ALICI'nın bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılan tüm bildirimler, ALICI'ya teslim edilmiş sayılacaktır. ALICI'nın tüm talep ve değişikliklerini SATICI'nın [email protected] e-mail adresine bildirme yükümlülüğü bulunmakta olup aksi halde talep ve bildirimleri yok hükmündedir.

6.2. Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, taraflar arasında yapılan tüm e-mail yazışmaları ile www.iconsilk.com.tr veri tabanı ile sunucularında bulunan tüm elektronik veri ve kayıtların, kesin ve bağlayıcı delil teşkil edeceğini, işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 hükmü gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

7. KİŞİSEL VERİLER

İşbu sözleşmenin imzalanmasından önce ve devamı sırasında SATICI tarafından edinilen ALICI'ya ait kişisel veriler, SATICI ' nın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanıldığı ve silinmesi talep edilmediği sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. SATICI ve SATICI 'ya bağlı bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubeleri, daha iyi hizmet verebilmek adına ALICI'ya ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve nakliye/montaj hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşabilir. ALICI, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile kabul ettiği işbu sözleşme ile, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda SATICI ‘ ya açık onay vermektedir.

8. İHTİLAFLAR

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi yönünde azami gayret gösterilecektir. Çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar için ALICI' nın Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınır ve yaşadığı yere göre, İlçe Tüketici Hakem Heyeti, İl Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemelerine başvuru hakkı bulunmaktadır. Mahkeme yolu ile çözülecek uyuşmazlıklarda Bursa mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8 madde ve 6 sayfadan ibaret işbu sözleşme, SATICI tarafından detaylıca okunup müzakere edilmek üzere kalıcı veri saklayıcısı yolu ile ALICI' ya gönderilmiş, ALICI tarafından okunup, anlaşılarak kalıcı veri saklayıcısı yolu ile onaylanmıştır.

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR